Referat af møde i 4F – Fælles Foreningsforum, den 9. juni 2016

Til stede
Hans E. Sørensen, Jan Moth Andersen, Vagn Toft, Niels Risbjerg Lai, Karen Margrethe Christensen, Vibe Bundgård (ref.)

1.     Referat fra sidste møde
I
ntet

 2.     Socialt regnskab
95% af foreningerne har svaret på hvor mange timer, deres frivillige har brugt i 2015.
Knap 20.000 timer har vi tilsammen brugt af vores frie tid på at bidrage til Fynslundområdets fælles bedste. I avisen JV lige efter sidste møde. Flot regnskab. Fokus på aktive frivillige og det store arbejde og tilslutning til aktiviteter og fælles oplevelser. Bliver lagt mærke til rundt omkring. Vi tæller igen om tre år

3.     ”Tryghed-vi-passer-på-hinanden-dag”
Vi har søgt penge ved TRYG fonden til afholdelse af en aktiv dag om sikkerhed for alle i Fynslundområdet. Vi har fået penge fra fonden. Afholdes til efteråret.
Vi vil også prøve at få politiet til at komme og fortælle om nabohjælp og sikkerhed og trafikkontrol. Evt. lokale politifolk.
Nils spørger i menighedsrådet, om der er en, der vil være med i planlægningsgruppen.
Freelance hjælpere på selve dagen: Hans E. Sørensen, Vagn Toft
Vibe kontakter flere lokale kræfter til at planlægge og hjælpe. Har fået tilsagn fra spejderne.

4.     Status på øvrige projekter

Vagn Toft, Borgergruppe: næste år få gjort mere ud af ’Ren by’. Vil gerne gøre det til fælles begivenhed – lave det til et socialt arrangement også.
Holde det som en del af Danmarks naturfredningsforenings årlige affaldsindsamling 2017.
Ide: happening med hemmelig indslag.
Møde afholdt med Trafikgruppen. Bruger og hjælper hinanden så vidt muligt. Trafikgruppen udenfor bygrænsen og borgergruppen indenfor bygrænsen.
Ansøgt om kantpæle  fra Fynslund til Vrå for at øge sikkerheden. Forventes at blive realiseret.

Hans E, Byparken: Hansenberg kommer ud med elever og laver al træarbejdet. Før sommerferien: sandkasserammer. Eftersommeren: hytte, tarzanbane m.m.
Beplantning bliver til næste år.
Stor gruppe af frivillige er gået sammen om at slå græsset. Kommunen skal luge.

Karen Margrethe Forsamlingshus: Foretager investeringer i huset. Nye vinduer, skotrende repareret, nyt komfur og kaffemaskine. Muliggjort af egne arrangementers overskud. Arrangementerne har stor tilslutning. Det går rigtigt godt i Forsamlingshuset.

5.     Evt.
Deadline for stof til Fynslundmagasinet 1. juli. Fynslundmagasin og Fynslund Boldklubs folder udkommer 12. august – 6. klasserne bringer ud.

Vibe sender regning rundt til foreningerne med indkrævning af betaling for hjemmeside 2015. Faktura sendes med.

Mødekalender
Næste møde: Torsdag 1. september 19.00 – 21.00

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *