Referat af møde i 4F – Fælles Foreningsforum, den 5. april 2016

Referat af Møde i 4 F Fælles Foreningsforum For Fynslundområdet
Tirsdag d. 5 april Kl. 1900-2100 I Fynslundhallen
Til stede
Hans E. Sørensen, Jan Moth Andersen, Camilla, Vibe Bundgård, Vagn Toft, Nils Lei, Merete Paarup, Andra Pachai.
1. Referat fra sidste møde
intet
2. Facebook politik Jordrupgruppen
Der var efterlyst klare retningslinjer for hvad der kan postes og hvad der bliver slettet på gruppen. Gruppen er – ud over at være en praktisk ’opslagstavle’ – områdets ansigt udadtil – så derfor er det vigtigt, at vi bruger gruppen sådan at omverdenen får et positivt indtryk af vores sted og os der bor her.
Minus reklamer
Særlige lejligheder
Arrangementer
Opslagstavle
Fælles interesser
Saglig god tone
Der er 6 frivillige administratorer, som ’passer’ gruppen og folk må bære over, hvis det ikke er helt konsekvent eller ting ikke bliver fjernet med det samme.
Huske folk på at dele billeder af alle de ting, der sker i området.
Merete opdaterer fb gruppen med reglerne
3. Socialt regnskab
Der er efterhånden meldt timer ind fra mange foreninger, Jan løber de sidste op. Bruges til at fortælle den gode historie om et aktivt samfund og synliggøre alt det frivillige arbejde vi laver. Artikel til Fynslundmagasinets augustnummer.
4. ”Tryghed-vi-passer-på-hinanden-dag”
TRYGfonden søgt om støtte til en aktiv dag om sikkerhed. Endnu ikke svar ..
Afholdes engang til efteråret
Nye frivillige med til at arrangere
Ide: Etablere et korps af lokale førstehjælpere, som kan tilkaldes.
5. Status på øvrige projekter
Trafiksikkerhedsgruppen ved Andra:
Søgt om To minusenvej ved kommunen ud til andre steder i området.
Ønsker om etablering af vejbump ved Brunshøj, ved Skovvejen.
Borgergruppen ved Vagn:
Generel forbedring af skiltning ved krydset i Jordrup.
i gang med forskønnelse af torvet. Kommunen laver det grove borgergruppen laver det sjove.
Fremadrettet samarbejde mellem borgergruppen og trafikgruppen ift. koordineret kontakt til kommunen vedr. trafiksikkerhedsmæssige initiativer.
Nyt busskur søgt hos kommunen og tilladelse givet – så nu skal der søges om penge til det. Men borgergruppen kan ikke søge når den ikke er en formel forening. Borger- og Forsamlingshuset kontaktet, om de vil stille deres forening til rådighed for det. Men de har sagt nej.
Man kan godt søge landsbypuljen uden at være en forening.
Vagn har inviteret Teknisk Forvaltning ud til en tur ved Skærsø for at pleje samrabejdet og gøre opmærksom på vores sted.
Få formidlet succeshistorierne – tage billeder skrive om det synliggørelse.
Byparken ved Hans E.
Projektet har fået et stort beløb – 230.000 kr – til materialerne til udbygning alt træarbejdet i Byparken. Det være færdigt i år – frivilligt arbejde etableres af byparkgruppen til at bygge træhytte, tarzanbane, sandkasseramme.
Fonde søgt til legeredskaber, endnu ikke svar.
Camilla vedr. Skolen/børnehaven ….hvis vi hører rygter om at børnehaven lukker, passer det ikke. Begge huse holder åbent resten af året. Børnetallet er ikke så lavt som frygtet. Men endnu ikke klart svar fra kommunen og begge hus kører videre næste år.
Det forventede elevtal på skolen ser det meget fornuftigt ud.
Brugsen
Louise er en meget dygtig uddeler, der har vendt bøtten og fået rettet op på vores lille lokalbrugs. Underskuddet i 15 blev lavere end budgetteret – og der budgetteres med overskud i 2016.
Louise søger om penge til en fotofrise i butikken med lokale folk der står med deres yndligsbrugsvare. Fotografeirng sker ved en happening i Brugsen i købet af sommeren.
Menighedsrådet Nils
På seneste møde i menighedsrådet blev det bl.a. drøftet at få etableret hjertestartede på kirkerne.
6. Evt.

  • Parkering på de nye fortov – sjov humoristisk henstilling til folk, om at man ikke skal parkere eller køre op på de nye fortov. I Fynslundmagasinet. Desuden fremstiller
  • Merete en forsjov-parkerings-henstilling, som Vagn kan sætte i vinduesviskerne.
  • Besøg af borgmester og venstre-co den 7.april – annonceret med flyer i 200 postkasse, på facebook, og fynslund.dk
  • Hvis der kommer krav om at vores repræsentant i Landsbyforum skal være demokratisk valgt, kan vi lade foreningerne vælge ham/hende i regi af 4F.
  • Mødekalender
    Næste møde er torsdag den 9. juni kl 19.00

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *